Östra Lagnö:
Byn, Hemviken, Badberget, Gälnan, ...

Östra Lagnö

Den här webbplatsen fokuserar på den del av Östra Lagnö som ligger mellan Klintsundet och Fladen, framförallt området mellan Hemviken och Mörnäsudden. Webbplatsens främsta syfte är att visa ett antal enkla bildspel från området: dels några gamla bilder från 50- och 60-talen, dels nyare bilder från framförallt Badberget, men även bilder från några gemensamt ordnade fester.

Hemviken

Övrig info på denna sida är en länk till Östra Lagnö Byalag och en länk till några gamla dokument från tomtägareföreningen i området.

Harald E Brandt
Häggströms väg 27, fastighet 157

Hemsida Lagnö: http://lagno.bragit.com
Hemsida personlig: http://heb.bragit.com
Senast updaterad: 2013-08-13 kl 23:03:49 +0200